Daces Melbārdes mājaslapa

Valmierā un Limbažos startēja senioru medijpratības pasākumu cikls

2020. gada 28. septembris , Aiga Grišāne

Ar reģionālajiem pasākumiem Valmierā un Limbažos piektdien, 25. septembrī, startēja senioru medijpratības projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” semināru cikls. Kopumā vairāk nekā 70 dalībnieki bagātināja savas zināšanas, kā labāk orientēties informācijas pārbagātībā, un sarunai sekojošajā kultūras programmā tautasdziesmās izdzīvoja saules un cilvēka dzīves ceļus. Šogad kopumā paredzēti septiņi reģionālie pasākumi visā Latvijā. Nākamās sarunas plānotas 16. oktobrī Kuldīgā un Liepājā.

“Latvija ir ļoti daudz darījusi medijpratības jomā un varam ar savu pozitīvo praksi dalīties ar citām Eiropas Savienības valstīm. Vienlaikus, tā kā visas vecuma grupas arvien vairāk izmanto digitālos rīkus, mums jāturpina bagātināt savas zināšanas, lai esam droši dalībnieki informācijas laukā. Īpaši aktuāli tas ir patlaban, ja vienlaicīgi ar Covid-19 pandēmiju līdz mums ir atplūdis arī milzīgs melīgas un maldinošas informācijas vilnis, ko dēvē par “infodēmiju”,” projekta nepieciešamību raksturo projekta idejas autore, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

D. Melbārde uzsver, ka darbā nupat Eiropas Parlamentā nodibinātajā īpašajā komitejā attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību veltīs visas sabiedrības iesaistei cīņā pret dezinformāciju un hibrīddraudiem. Viens no veidiem kā stiprināt sabiedrības noturību, ir spēcināt medijpratību un digitālās prasmes visās vecuma grupās, un šajā darbā nozīmīgs sadarbības partneris ir bibliotēkas.

“Sirsnīgs paldies par atsaucību un viesmīlību Valmieras integrētajai bibliotēkai, tās kolektīvam un direktorei Daigai Rokpelnei, un Limbažu Galvenajai bibliotēkai, tās kolektīvam un direktorei Dzintrai Dzenei. Redzams, ka abas bibliotēkas lieliski pazīst savu kopienu, māk to iesaistīt un nepārtraukti strādā pie tā, lai savām dažādajām auditorijām atrastu katrai nepieciešamo un interesanto. Bibliotēkās ir spēks saliedēt sabiedrību, tās ir zināšanu, kultūras un iedvesmas centri,” uzsver D. Melbārde, turpinot: “Tāpat liels prieks, ka sadarbībā ar laikrakstiem “Liesma” un “Auseklis” man bija iespēja pasniegt vērtīgas balvas - 12 mēnešu laikrakstu abonementus - četrām medijpratības konkursu uzvarētājām”

Pasākuma pirmajā daļā medijpratības eksperte Dr.sc.comm. Klinta Ločmele stāstīja, kā atpazīt maskēto reklāmu, kā darbojas pielāgotā reklāma, atgādināja maldinošas informācijas pazīmes un drošam ceļam medijos aicināja izvēlēties uzticamus informācijas avotus. “Seniori par dažiem medijpratības jautājumiem bija dzirdējuši un, piemēram, precīzi noteica, kuros raidījumos tiek piedāvātas ziņas un kuros - komentāri, viedokļi. Visvērīgāk sarunas dalībnieki ieklausījās piemēros par dažādu brīnumlīdzekļu reklāmām, kuru skaļajiem solījumiem noticot, citi seniori tos iegādājās internetā un vīlās. Tāpat sevišķu interesi piesaistīja piemēri par atsaukšanos uz neīstiem ekspertiem vai izdomātām personām," nodarbības norisi raksturo K. Ločmele.

Otrajā daļā neformālā un sirsnīgā gaisotnē ar etnomūziķi un mūzikas pedagoģi Igetu Ozoliņu nodarbībā “Teku, teku pa celiņu, Datecēju saules muižu!” dalībnieki kopīgi izdziedāja tautasdziesmas, kurās atklājas saules un cilvēka dzīves ceļi.

“Ceļazīmes mediju lietošanā” ir Latvijā pirmais plašāka mēroga medijpratības projekts ar nolūku stiprināt tieši senioru auditorijas kritiskās domāšanas prasmes. Tāpat īpaša uzmanība tiek pievērsta bibliotekāriem kā medijpratības mentoriem un uzticamiem pavadoņiem informācijas lietošanā. Iniciatīva senioru un bibliotekāru medijpratības spēcināšanai nāk no Eiropas Parlamenta deputātes, Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietnieces Daces Melbārdes un tiek īstenota sadarbībā ar medijpratības eksperti Dr.sc.comm. Klintu Ločmeli un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Projektā paredzētas klātienes sarunas ar senioriem visā Latvijā un tiešsaistes un klātienes meistarklases bibliotekāriem, kā arī metodoloģisko materiālu izstrāde. Senioriem piedāvāto klātienes semināru otrajā daļā iekļauta kultūras programma.

Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.