Daces Melbārdes mājaslapa

Uzruna Rīgas Doma kora skolas 25 gadu jubilejas koncertā

2019. gada 25. maijs , Kultūras ministre Dace Melbārde

Godātā Rīgas Doma kora skolas ģimene!

Vēlos jūs visus uzrunāt tieši šajā vārdā, jo, man šķiet, ka ģimenes vārds izsaka Rīgas Doma kora skolas dziļāko būtību. Skolas organizatoriskā vai administratīvā struktūra ir ārēja un formāla, bet tās iekšējā struktūra, kas nosaka gaisotni skolā un ko veido attiecības starp skolēniem un pedagogiem, un arī skolēnu pašu starpā, jau no pašiem Rīgas Doma kora skolas sākumiem ir tikušas būvētas kā mīlestības un cieņas pilnas ģimeniskas attiecības, un tādas tās saglabājušās visus šos divdesmit piecus gadus, veidojot tradīciju, kas Rīgas Doma kora skolas kādreizējos audzēkņus ciešām ģimeniskām saitēm satur kopā arī pēc tam, kad skolas laiks jau sen aiz muguras. Šīsdienas jubilejas koncerts ir tam vislabākais pierādījums.

Lai kļūtu par izcilību un gūtu panākumus, ir vajadzīgs talants un  izkopta spoža tehnika, bet ar to nepietiek. Būtiski svarīga ir mākslinieka personība, viņa cilvēciskās kvalitātes. Arī spēja – izpaužot savu māksliniecisko individualitāti, saglabāt ansambļa izjūtu un darboties tajā.

Rīgas Doma kora skola ir izcila ar to, ka neaizmirst šo tik nozīmīgo misiju – ielikt stingru pamatu ne tikai audzēkņu profesionalitātē, bet arī viņu personības kvalitātē –, kas tikai kopā spēj veidot patiesi izcilus mūziķus un kordiriģentus.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ar Atzinības rakstu sveic Profesionālās izglītības kompetences centra Nacionālā Mākslu vidusskola  Rīgas Doma kora skolu (vadītājs Gints Ceplenieks) par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālās izaugsmes veicināšanā, tostarp izciliem sasniegumiem vietēja un starptautiska līmeņa konkursos un olimpiādēs, sveicot skolas 25 gadu jubilejā.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinība arī skolas pedagogiem, kas palīdzējuši tapt un izkopt jauno mūziķu un topošo kordiriģentu personības. Atzinības raksti:

Profesionālās  vidējās izglītības programmas Mūzika skolotājam

Andrejam Jevsjukovam par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Profesionālās  vidējās izglītības programmas Mūzika skolotājai

Ingai Bērziņai par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Profesionālās  vidējās izglītības programmas  Mūzika skolotājam un programmas vadītājam Tālim Gžibovskim par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Profesionālās  vidējās izglītības programmas Mūzika skolotājam

Madaram Kalniņam par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Profesionālās  vidējās izglītības programmas Mūzika skolotājam

Aivaram Krastiņam par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Rīgas Doma kora skolas skolotājai

Vitai Virzai par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Rīgas Doma kora skolas vokālajai skolotājai

Valdai Dzenei par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Rīgas Doma kora skolas mūzikas literatūras skolotājai

Ivetai Grundei par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā. 

Rīgas Doma kora skolas vokālajai skolotājai

Valdai Tračumai par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības raksts Rīgas Doma kora skolas mūzikas pedagogam, mūzikas terapeitam un zinātniekam Valdim Bernhofam par nozīmīgu ieguldījumu  Rīgas Doma kora skolas attīstībā.

Lai jūs visus arī turpmāk pavada jūsu skolas lielās ģimenes spēks, iedvesmojot katru viņa ceļā uz mūzikas virsotnēm! Lai dzīvo Rīgas Doma kora skolas kuplā un stiprā ģimene!