Daces Melbārdes mājaslapa

Uzruna, pasniedzot Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu Rozei Stiebrai un Ansim Bērziņam

2017. gada 9. novembris , Kultūras ministre Dace Melbārde

Godātais Latvijas animācijas karaļpāri, latviešu animācijas Aspazija un Raini!

Atļaujiet šovakar Jūs uzrunāt šādi, jo latviešu kultūrā jau mums nemaz nav tik daudz izcilu un nozīmīgu radošu tandēmu, kuru devums atstājis būtiskas pēdas ne tikai kādā no mākslas jomām, bet arī plašāk – sabiedrībā, tās pasaules uztverē un vērtību sistēmā. Šāds salīdzinājums rodas arī tādēļ, ka Jūs mūsu dzejas dižgaru radītos poētiskos tēlus esat vizualizējuši, piešķirot tiem jaunu kvalitāti un spēku, turklāt, strādājot gan atsevišķi, gan kopā,  katrs esat izkopuši savu individuālo rokrakstu. Un kas ir jo īpaši svarīgi – tāpat kā Aspazija un Rainis esat bijuši jaunu ceļu gājēji, paverot jaunu lappusi savā – filmu – jomā.

Latvijas kino laukā Jūs esat iestādījuši un ilgus gadus kopuši līdz tam tajā nebijušo zīmētās animācijas Garo pupu, kas nu patiesi jau ir izaugusi līdz debesīm, sazarojusi un devusi iespēju jaunāko paaudžu animācijas filmu veidotājiem iet tālāk un turpināt attīstīt šo žanru vairs ne tukšā, bet bagātā vietā.

Kā multimediāla māksla jūsu filmas ir devušas krietnu artavu arī citās mākslas jomās – daudzas Jūsu filmām radītas dziesmas (minēšu tikai dažas no šīm filmām – Zelta sietiņš, Zaķīšu pirtiņa, Sēd uz sliekšņa pasaciņa, Neparastie rīdzinieki, Spēlēju dancoju) sekmīgi dzīvo arī savu patstāvīgu dzīvi kā tautā iemīļotas dziesmas, par ko Imants Kalniņš, Raimonds Pauls, Valts Pūce, Iļģi un daudzi citi var Jums pateikties, ka uzaicinājāt līdzdarboties. Tāpat kā pateicīgi var būt daudzie Jūsu filmu radīšanai piesaistītie mākslinieki, kuriem devāt iespēju izmēģināt spēkus un strādāt šajā interesantajā žanrā.]

Nu jau vairākas paaudzes ir uzaugušas ar jūsu filmām, kuras ne tikai aicina doties priekpilnā fantāzijas lidojumā, blēņoties, doties pētīt nezināmo, brīnumu pilno pasauli, bet arī neuzbāzīgi, toties vienlaikus uzskatāmi un spilgti, veido izpratni par cilvēciskām vērtībām – mīļumu, labestību, iejūtību, gatavību steigties palīgā un, kad vajag, cīnīties pret ļauno. Globalizācijas un diemžēl arī pieaugošas noslēgšanās un vienaldzības laikmetā šīs ētiskās, garīgās vērtības kļūst jo vajadzīgākas cilvēka apziņas un garīgās pasaules, jo īpaši bērnu apziņas, veidošanai.

Jūsu apbalvojumu klāstā jau ir vairāki Lielie Kristapi [astoņi!], un novēlu, lai arī šis nebūtu pēdējais. Man patiess prieks, ka Jūsu radošā darbība nav apsīkusi un ar nepacietību gaidu nākamo lielo pilnmetrāžas filmu, ko ieraudzīsim tieši Latvijas Valsts simtgades kulminācijas brīdī – nākamā gada 18. novembrī.

Paldies par mūža devumu un lai Jūsu stādītajai animācijas Garajai pupai izaug vēl daudz zaru!