Daces Melbārdes mājaslapa

Uzruna Nacionālās Mākslu vidusskolas svinīgajā aktā Rīgas Domā, jauno mācību gadu uzsākot

2016. gada 1. septembris , Kultūras ministre Dace Melbārde

Labdien visi uz jaunā mācību gada sliekšņa – skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki!

Šis mācību gads ir citāds, īpašāks – te, zem sirmā Doma velvēm, simboliski savienojas un jaunu kopīgu dzīvi uzsāk divas Latvijas kultūras dzīvē nozīmīgas un slavenas skolas, kurām katrai ir sava garāka vai īsāka, taču izciliem nopelniem bagāta vēsture. Vizuālās mākslas jomā darbojas simti absolventu, kas mācījušies rozīšos” – Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, tāpat kā slavenās latviešu kora tradīcijas mūzikā turpina attīstīt Doma kora skolas audzēkņi.  Un šajā ziņā viss turpinās – vēsture, tradīcijas, nopelni un lepnums par savu izcelsmi un piederību. Tas nekur nepazūd,  bet paliek kā drošs pamats, tikpat neizdzēšams kā skolas vārds, no kuras nākat.

Lepnumam par vēstures lauriem no šodienas pievienojies jauns uzdevums, jo skola ir ieguvusi jaunu statusu – Nacionālā vidusskola. Šis nosaukums ir ne vien pagodinājums par pagātnes un tagadnes nopelniem, bet arī uzdevums – līdzās slavenajai pagātnei veidot arī tikpat slavenu skolas nākotni.

Nacionālā Mākslu vidusskola ir jaunais, vēl neierastais vārds, kuram aicinu kopīgiem spēkiem veidot jaunu tēls, jaunu identitāti, nezaudējot vēsturisko mantojumu un vairojot skolas labo slavu. Te vienmēr jāpatur prātā, ka skolas vārdu visupirms veido tās audzēkņi – viņi ir tie, kas ar saviem panākumiem aiznes to tautā un pasaulē līdz ar savu pedagogu un arī savas valsts vārdu.

Skolai, kas ir ceļā uz profesionālās izglītības kompetences centra statusa saņemšanu mākslas un mūzikas jomā, jāapzinās, ka šajās jomās kvalitāte būtībā nozīmē visaugstāko kvalitāti – izcilību. Maza tauta var izcelties ar savu kultūru, bet kultūrā gūt ievērību var vien ar izcilību. Tas ir mērķis, uz kuru tiekties ikvienam, kas nes Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņa vārdu.

 Pirmo reizi ar šo mācību gadu skolā savienosies divas mākslas – mūzika un vizuālā māksla. Jūs visi esat gana radoši, bet saskarsme un sadarbība ar citām mākslām šodien, kad arvien lielāka vieta  profesionālās mākslas attīstībā pieder multimedijiem, kad  mūziķi un mākslinieki meklē viens otru, lai radītu kopā, šāda skolu apvienošanās ir vēl viens liels un šobrīd skolas vidē vēl neizmēģināts, bet ļoti rosinošs radošs izaicinājums.

Esmu pārliecināta, ka šī kopīgā sadarbība un tās jaunās iespējas un formas, kuras jūsu šajā ceļā atradīsiet, ļaus jums katram savā profesionālajā jomā, vai tā būtu mūzika vai vizuālā māksla, iegūt papildu redzi un dzirdi un darīs jūs radošākus un varošākus ceļā uz savas izcilības virsotnēm.

Lai jums visiem ne tikai nopietns, bet arī aizraujošs un prieka pilns jaunais mācību gads un ceļš uz skolas jauno identitāti! Lai izdodas godam nest Nacionālās Mākslu vidusskolas vārdu!