Daces Melbārdes mājaslapa

Uzruna Latvijas baleta un dejas enciklopēdijas atvēršanas svētkos

2019. gada 23. janvāris , Kultūras ministre Dace Melbārde

Godātie Latvijas baleta un dejas procesa veidotāji un draugi!

Latvijas simtgades dāvanu pūrā ielikta grezna un nozīmīga, bet galvenais – vērtīga un paliekoša – dāvana. Pretstatā tam, ka pati joma, kam veltīta šī dāvana, – skatuves māksla un deja – savās izpausmēs ir vienreizēja un gaistoša, jo īpaši svarīgi saglabāt paliekošas liecības par to.

Laikā, kad Latvijas simtgades vilnī notiek mūsu Nacionālās enciklopēdijas un nozīmīgu enciklopēdisku izdevumu renesanse, Latvijas baleta un dejas enciklopēdija  ir ne tikai neatsverams uzziņu avots, bet arī viens no taustāmiem apliecinājumiem un rezultātiem deju nozares ambīcijām, pašorganizēšanās spējai un mērķtiecībai ceļā uz savas nozares pamanāmību, tās nostiprināšanu un attīstību kopējā Latvijas kultūras laukā jeb ekosistēmā.

Lai to panāktu, pirms sešiem gadiem bija jāsanāk kopā visu profesionālās dejas žanru pārstāvjiem vienā kopīgā Dejas padomē, jāvienojas par kopīgu stratēģiju, lai tagad varētu sākt baudīt šīs sadarbības un stratēģijas saldos augļus – darbību sācis Latvijas Dejas informācijas centrs, aizvadītajā gadā mums visiem bija laime skatīt visu dejas žanru spektru no baleta līdz sarīkojumu dejām fantastiskajā kopdarbā –dejas uzvedumā “Abas malas”, bet šo gadu varam uzsākt, lepojoties ar enciklopēdiju, kurā apvienota informācija ne tikai par baletu, kā tas bija 2006. gadā izdotajā enciklopēdijā, bet arī par Latvijas laikmetīgo un skatuves deju, tādējādi gūstot daudz pilnīgāku ainu par Latvijas deju un to veidojošām personībām un notikumiem. Turklāt pavisam drīz varēsim sveikt arī pirmos nacionālās  Dejas balvas laureātus.

Īpaši vēlos pateikties enciklopēdijas sastādītājai, Latvijas Kultūras akadēmijas profesorei un arī Dejas padomes priekšsēdētājai Guntai Bāliņai par ieguldījumu šī izdevuma tapšanā, kā arī enciklopēdijas līdzveidotājām Ramonai Galkinai un Regīnai Kaupužai.

Lai Latvijas baleta un dejas enciklopēdija  ir ne tikai vērtīgs uzziņu avots, bet arī iedvesmojums topošiem dejas profesionāļiem – tiem, kuru ieguldījums kļūs par papildinājumu enciklopēdijas nākotnes izdevumiem, jo Latvijas deja, pašu veidota, ir un top spēcīgāka, krāšņāka un daudzveidīgāka, kā vēl nekad!