Daces Melbārdes mājaslapa

Uzruna daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” otrā jeb hronoloģiski V sējuma izdošanas svētkos

2016. gada 28. oktobris , Kultūras ministre Dace Melbārde

Godātie klātesošie – šī brīnišķīgā izdevuma veidotāji un mākslas vēstures interesenti!

Pamazām top mūsu valsts simtgades dāvanu krātuve. Un šī dāvana simtgades grāmatu plauktā būs uzreiz pamanāma, tik iespaidīga tā ir – gandrīz 700 lappuses un turpat 1000 attēlu, nerunājot nemaz par sējuma solīdo svaru. Raugoties uz to, jādomā – cik vērtīgi mūsu laikmetā, kad ikdienā lietojam interneta datu bāzes un datora ekrāns piedāvā skatienam vien fragmentu no bezgalīgajiem virtuālās vides plašumiem, ir ieraudzīt un tīri fiziski sajust grāmatu kā vienotu veselumu. Cilvēkam, kas pieradis pasauli uztvert plašākā ainā, tas vēl aizvien ir svarīgi.

 Tomēr vairāk par prieku, ko rada jauna, skaista izdevuma ieraudzīšana vai paņemšana rokās, es, protams, vēlos uzslavēt tā saturu. Ir tapis ne tikai formā, bet arī saturā fundamentāls pētījums, kurā vienotā, turklāt laikmeta kontekstā ierakstītā veselumā sintezēts daudzu pētnieku veikums.

Vēlos sirsnīgi pateikties šī projekta vadītājam profesoram Eduardam Kļaviņam un viņa kolēģiem arī par prioritāšu izvēli sējumu secības noteikšanā, proti, par atkāpšanos no hronoloģiskās secības un pievēršanos aktuālākiem, mūsu laika kontekstā pārvērtējamiem mākslas vēstures posmiem. 20. gadsimta mākslas vēsture izdevumā ir atbrīvota no daudzajiem ideoloģiskajiem uzslāņojumiem, veidojot jaunu, profesionālā atbildīgumā sakņotu skatījumu uz Latvijas mākslas dzīvi un tās attīstības gaitu. Turklāt visplašākajā žanru spektrā – no tēlotājas mākslas līdz dizainam. Jāsaka, šis sējums, kas aptver laika posmu no 1915. līdz 1940. gadam,  ir nācis tieši laikā, jo, gatavojoties valsts simtgadei, tas ir īpaši aktuāls un vērtīgs avots visiem, kas vēlēsies dziļāk iepazīt, kā līdz ar jauno Latvijas valsti veidojās tās māksla. Domāju, ka šis būs neatsverams palīgs ne tikai pētniekiem, bet arī skolotājiem un skolēniem.

Vēl ļoti vēlos uzteikt to, ka vienlaikus ar latviešu izdevumu klajā nāk tikpat iespaidīgs pilna apjoma angļu sējums. Latvijas mākslas vēsture jau ir piesaistījusi ārvalstu pētnieku uzmanību, un šis izdevums paver tai vēl plašāku ceļu pasaulē, kļūstot par nozīmīgu avotu citvalstu vēsturniekiem un dodot iespēju iekļaut latviešu mākslas vēstures piemērus daudzos pētījumos, kas plašāk skar mākslas žanru un virzienu attīstību Eiropā un pasaulē 20. gadsimtā.

Ir tapis izdevums, kuram ir fundamentāla nozīme un kurš vēl ilgus gadus kalpos par izziņas avotu daudziem tepat Latvijā un visā pasaulē. Priekšā vēl liels un apjomīgs darbs, līdz dienas gaismu ieraudzīs  pieci atlikušie sējumi un projekts iegūs pabeigtību. Redzot jau paveikto, mums visiem ir vēl lielāka vēlme un stimuls gaidīt turpinājumu un atbalstīt tā drīzāku tapšanu. Lai izdodas, un lai veiksmīgs Latvijas mākslas vēstures jaunā sējuma ceļš pie tagadnes un nākotnes lasītājiem!