Daces Melbārdes mājaslapa

Semināru cikls "Eiropas kultūras galvaspilsēta"

2021. gada 1. jūnijs ,
Semināru cikls
Foto: Ieva Makare

Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir uzturēt kultūru daudzveidību Eiropā, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai Eiropas kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā. 2027.gadā viena Latvijas un viena Portugāles pilsēta iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Lai popularizētu šo Eiropas kultūras telpai tik nozīmīgo iniciatīvu arī starp Latvijas reģionu pilsētām un motivētu tās piedalīties konkursā par Eiropas Kultūras galvas pilsētas titulu 2027. gadā, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas viceprezidente, Dace Melbārde uzsāka Eiropas kultūras galvaspilsētai veltītu semināru ciklu.

2020.gada 23.septembrī pēc Daces Melbārdes iniciatīvas sadarbībā ar domnīcu “CultureLab” un Kultūras ministriju notika starptautisks seminārs – domnīca ”Eiropas kultūras galvaspilsēta Latvijā 2027”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar Baltijas pilsētu pieredzi un diskutēt par Latvijas reģionu pilsētu iespējām nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu 2027.gadā.

Seminārā uzstājās deviņi viedokļu līderi, kuru skatījums ir balstīts pieredzē un prasmē saskatīt kultūras nozari integrēti ar citām jomām un kuri pārmaiņu laikā saredz kultūras īpašo lomu gan kopienu, gan pilsētu, gan valsts izaugsmes veicināšanā. Notika arī diskusija par izaicinājumiem un iespējām, lai Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīva Latvijā varētu tikt veiksmīgi īstenota ar starptautiski konkurētspējīgu un izcilu kultūras programmu, kā arī paliekošu ietekmi pilsētas un valsts attīstībā. Pasākuma ierakstu var noskatīties šeit

Kā iniciatīvas turpinājums bija tiešsaistes vebināru cikls “Nākotnes radošās pilsētas”, kas notika no 2020.gada oktobra līdz 2021.gada maijam. Vebināru cikls veltīts Eiropas kultūras galvaspilsētas centrālajām tēmām – sabiedrības līdzdalībai, kam būtiska loma gan pieteikuma koncepcijas veidošanā, gan programmas izstrādē, programmas ideju izplatīšanā un praktiskajā ieviešanā ar brīvprātīgo kustības un “vēstnešu” starpniecību, vēršot plašumā projekta tradicionālo ietekmes telpu. Šīs tēmas  dod ierosmes pilsētu pašvaldībām, kas gatavo pirmās kārtas pieteikumus Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam un palīdz veidot rodošas un konkurētspējīgas programmas. Vienlaikus vebināri bija pieejami visiem interesentiem, kuri vēlējās gūt informāciju par mūsdienīgu un ilgtspējīgu pilsētu kultūras attīstības plānošanu.

Sadarbībā ar domnīcu “CultureLab” un biedrību “ArtCēsis” tika noorganizēti deviņi vebināri. Pasākumu rīkošanā iesaistījās arī Eiropas kultūras institūtu tīkls - EUNIC Latvia un piedalījās dalībnieki no Portugāles pilsētām, kuras plāno gatavot pieteikumus Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam. Visu vebināru ieraksti atrodami šeit.  

  • 2020.gada 29.oktobris “Koprade: idejas interaktīvai sadarbībai ar iedzīvotājiem, iesaistot pilsētas kultūrvides veidošanā un kultūras piedāvājumu tapšanā”. Lektore: inovāciju eksperte un lektore, biedrības “Zinis”  valdes locekle Vita Brakovska.
  • 2020.gada 10.novembris “Eiropas dimensija: kā ar kultūras palīdzību pilsētā aktualizēt Eiropas Savienības dienaskārtības aktuālos jautājumus?” Lektores: Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa un  Eiropas Parlamenta deputāte, Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja Dace Melbārde.
  • 2020.gada 4.decembris “Atvērta, kvalitatīva un iekļaujoša kultūrtelpa: kultūra un radošums ilgtspējīgas pilsētvides plānošanā”. Lektors: pilsētplānotājs un antropologs, Vefresh inovāciju apkaimes vadītājs Viesturs Celmiņš.
  • 2020.gada 10.decembris “Kultūrā balstīta  pilsētas attīstība: veiksmīgas stratēģijas un ilgtermiņa ieguvumi”. Lektores: kultūras ietekmes pētniece Liverpūles Universitātē un Kultūras vērtības pētniecības centra līdzpriekšsēdētāja  Beatrise Garsija no Lielbritānijas un Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe.
  • 2021.gada 28.janvāris “Eiropas dimensija un Eiropas kultūras galvaspilsētas mākslinieciskās programmas kritēriji kā Eiropas kultūras sadarbības virzītāji”. Lektore: neatkarīga kultūras un radošās ekonomikas eksperte, Eiropas kultūras galvaspilsētas novērtēšanas un uzraudzības komisijas locekle Kristīna Farinja no Portugāles. Vebinārā notika arī Latvijas un Portugāles kandidātpilsētu īsas prezentācijas par katras pilsētas kultūras profilu un sadarbības prioritātēm.
  • 2021.gada 23.februāris “Veiksmes atslēga: prasmju attīstīšana kultūras kopienas stiprināšanai”. Lektors kultūrpolitikas un radošo industriju eksperts Ragnars Sīls no Igaunijas.
  • 2021.gada 13.aprīlis “Kultūras plānošana kultūras vietām”. Vebinārs sadarbībā ar Dānijas Kultūras institūtu iepazīstināja ar projekta UrbCulturalPlanning apkopoto pieredzi un atziņām no Eiropas kultūras galvaspilsētas Orhūsas (2017) īstenotājiem.
  • 2021.gada 23.aprīlis “Māksla publiskā telpā. Marseļas, Eiropas kultūras galvaspilsētas 2013 pieredze”. Vebinārs sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā sniedza ieskatu Marseļas pieredzē.
  • 2021.gada 11.maijs “Pilsētplānošanas metodes gudrai un ilgtspējīgai sabiedrībai”. Vebinārs sadarbībā ar Gētes Institūtu Rīgā un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā iepazīstināja ar pilsētplānošanas metodēm, kuras varam lietot gudras un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai.

Uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa 1. kārtu pieteikumus iesniedza deviņas Latvijas pilsētas. Pēc 1. kārtas rezultātu paziņošanas 8. jūlijā ir zināms, ka cīņu par šo titulu turpinās četras Latvijas pilsētas.  Eiropas kultūras galvaspilsētas stāsts ir par kultūras daudzveidību, tās bezgalīgo potenciālu un to, cik tālu un plaši spējam raudzīties aiz horizonta. Tas ir stāsts par kultūras spēku, tās iedvesmas spēku ikvienam no mums, ikvienā dzīves jomā un darbības spektrā. Visbeidzot, tas ir stāsts par mūsu pilsētu un novadu pašapziņu, par mūsu Latvijas kultūras identitāti un mantojumu. Paaudžu dialogu un starpkultūru dialogu. Tas ir mērķis un izaicinājums, ar ko kultūras jomā Latvijā un pasaulē strādājošie saskaras ik dienu.

Sīkāk par Eiropas kultūras galvaspilsētu atrodams šeit.