Daces Melbārdes mājaslapa

Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā”

2021. gada 1. jūlijs ,
Projekts “Ceļazīmes mediju lietošanā”

Mēs dzīvojam digitālā laikmetā, kad teju ikvienam Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, digitālo tehnoloģiju izmantošana un dzīve virtuālajā mediju vidē ir kļuvusi par ikdienu. Līdz ar digitālo mediju vides un moderno tehnoloģiju attīstību strauji  pieaug arī dezinformācijas apjoms – maldinošas vai pat klaji melīgas informācijas izplatīšana, nepārbaudot faktus.

Daces Melbārdes aizsāktajā senioru un bibliotekāru medijpratības stiprināšanas projektā “Ceļazīmes mediju lietošanā” īpaša uzmanība pievērsta senioriem kā sociālajai sabiedrības grupai un bibliotekāriem kā medijpratības mentoriem un uzticamiem pavadoņiem informācijas lietošanā. Projekta ietvaros Senioriem paredzētas medijpratībā un kultūras mantojuma jautājumos izglītojošas prezentācijas reģionu bibliotēkās ar praktiskiem piemēriem, uzdevumiem un aktuālajiem problēmjautājumiem. Projekta mērķis ir veicināt senioru prasmes orientēties informācijas vidē un nostiprina bibliotēkas kā mūsdienīga un nozīmīga medijpratības centra funkcijas.

Projekts tika atklāts 2020.gada septembrī ar tiešsaistes semināru bibliotekāriem un divām klātienes sarunām par mediju lietošanu un kultūras mantojumu ar senioriem Valmieras integrētajā bibliotēkā un Limbažu Galvenajā bibliotēkā. Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas noteiktos ierobežojumus pārējās projekta aktivitātes notika tiešsaistē- ar semināriem bibliotekāriem un senioriem. Semināros notika Dr.sc.comm. Klintas Ločmeles nodarbība „Ceļazīmes mediju lietošanā ” par slēpto un pielāgoto reklāmu,  izaicinājumiem medijpratībai pandēmijas laikā un interneta algoritmu darbību, un etnomūziķes un mūzikas pedagoģes Igetas Ozoliņas nodarbība „Teku, teku pa celiņu, datecēju saules muižu” par saules un cilvēka dzīves ceļu latviešu folklorā.

Pieejamas arī videolekcijas par mediju lietošanas un kultūras mantojuma tēmām:


Projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros ir sagatavota medijpratības rokasgrāmata bibliotekāriem par tematiem, kurus bibliotekāri ir atzīmējuši kā attiecināmus uz ikdienas darbu, atbildot uz klientu jautājumiem vai palīdzot viņiem datora lietošanā. Rokasgrāmatā ir sniegts ieskats mediju psiholoģijā un dažādos kognitīvajos aizspriedumos, kas var ietekmēt informācijas uztveri. Pievērsta uzmanība krāpniecības mēģinājumiem internetā un viltus izlozēm, apskatot arī dažus nesenākos piemērus, lai palīdzētu cilvēkiem no tiem veiksmīgāk izvairīties.

 

Rokasgrāmatā iekļauts arī bibliotekāru aptaujas atbilžu apkopojums par viņu pieredzi un labo praksi medijpratības veicināšanā ikdienas darbā un īpaši organizētos pasākumos. Iedvesmu pasākumu rīkošanai piedāvā trīs oriģinālscenāriji (tostarp, spēles) medijpratības aktivitāšu organizēšanai bibliotēkā. Tās pielāgotas īstenošanai arī attālināti – ar video platformu un tiešsaistes rīku starpniecību. Rokasgrāmatu noslēdz projekta “Ceļazīmes mediju lietošanā” ietvaros radīto medijpratībā izglītojošo informācijas avotu saraksts un apkopojums ar pēdējā gada laikā pieņemtajiem Eiropas Savienības politikas dokumentiem medijpratības pasākumu un pētniecības atbalstam un informācijas resursiem.

Rokasgrāmata, ko sastādījusi eksperte Dr. sc. comm. Klinta Ločmele noderīga ne tikai bibliotekāriem, bet arī pārējiem medijpratības mentoriem, piemēram, pedagogiem, pašvaldību darbiniekiem, tostarp, jaunatnes lietu speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas viegli saprotamā veidā iepazīt medijpratības tematu un praktiski izmantot rokasgrāmatā piedāvātos nodarbību scenārijus šīs prasmes attīstībai.

Rokasgrāmata pieejama šeit.

Projekts notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas sadarbībā ar Komunikācijas zinātnes doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli, etnomūziķi un mūzikas pedagoģi Igetu Ozoliņu un Latvijas Nacionālo bibliotēku.