Daces Melbārdes mājaslapa

Projekts “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”

2021. gada 6. jūlijs ,
Projekts “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”

Projekts “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” un biedrību “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” savu darbību uzsāka 2019.gadā nogalē, dodot iespēju 10. - 12.klašu jauniešiem no divpadsmit Latvijas skolām attīstīt personiskās līderības prasmes, piedzīvot Latvijas kultūras vērtības un pakāpeniski iepazīt tādas  Eiropas dienaskārtības tēmās kā, piemēram, informācijas telpas drošība, dezinformācija, izglītība un prasmes 21.gadsimtā, digitalizācija un mākslīgais intelekts, starptautiskā drošība, demokrātijas aizsardzība, klimata pārmaiņas u.c.

Jauniešiem tika dota iespēja apgūt gan zināšanas par mūsdienu aktuālajiem izaicinājumiem, gan iegūt praktiskās iemaņas projektu vadībā un savu iniciatīvu īstenošanā, pilnveido savas personiskās līderības prasmes, mācīties diskutēt un darboties komandā, kā arī tikties ar  sabiedrībā zināmām personībām un atzītiem savas jomas ekspertiem. 

Projektā darbojās 12 skolu komandas (4 skolēni un pedagogs) no visiem Latvijas reģioniem: (Babītes vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Brocēnu vidusskola, Cēsu Pilsētas vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Kandavas Reģionālā vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija).

2020.gada 7.-9.februārī Rīgā notika projekta atklāšanas konference “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā”, kurā dalībniekus uzrunāja ārvalstu un Latvijas eksperti un jauniešu līderi no Zviedrijas un Lielbritānijas. Notika diskusija par dažādām tēmām: Kā skolās pasaulē attīsta līderības prasmes jauniešiem?; Kāda ir jauniešu loma pārmaiņu procesos pasaulē?; Kā mainās sabiedrība, attīstoties tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam? ; Kāda ir līderības loma izglītībā un prasmju attīstībā 21.gadsimtā? u.c.

Projekta ietvaros darbojas “Nākotnes līderu akadēmija”, kura COVID 19 pandēmijas apstākļos jauniešiem piedāvā tiešsaistē tikties ar Latvijas formālajiem un neformālajiem līderiem un dod iespēju jauniešiem pašiem organizēt tiešsaistes domnīcas citu skolu jauniešiem, kā  arī saņemt atbalstu un motivāciju savas personības pilnveidei.

2020.gada pavasarī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā notika pirmās divas tiešsaistes diskusijas, kuru tēmas sasaucas ar līderības nozīmi krīzes apstākļos un kādas ir  galvenās krīzes laika līdera īpašības un prasmes.  Jaunieši tiešsaistē tikās un diskutēja ar ekspertiem no Zviedrijas un Lielbritānijas, ar kuriem iepazinās projekta konferences atklāšanā, lai pārrunātu, kas mainījies šo mēnešu laikā, kādas jaunas atziņas un iespējas katram personīgi un sabiedrībai dod pašlaik pasaulei notiekošais.

2020.gada 6.maijā notika projekta tiešsaistes diskusija, kas bija veltīta  Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30.gadadienai. Tajā Atmodas līderis, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns dalījās pārdomās, kā mūsdienu situācija sasaucas ar laiku pirms trīsdesmit gadiem, kurā arī bija jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem, un tieši jaunie līderi, bija tie kuri virzīja pārmaiņu procesus sabiedrībā, lai mēs varētu dzīvot brīvā, neatkarīgā un demokrātiskā valstī. Saruna atrodama šeit

Savukārt, 2020.gada 20.maija tiešsaistes diskusijas eksperts bija personības izaugsmes eksperts Eduards Krūmiņš, kurš diskutēja ar jauniešiem par personīgo līderību par vēlmi attīstīt prasmes, pieņemt izaicinājumus, kļūdīties un spēt noticēt sev. Eksperts dalījās ar ieteikumiem, kā ikdienā strādāt ar sevi un katram pašam veicinot savu iekšējo līderību. Dalībnieki diskutēja par sadarbības un digitālajām prasmēm, kritisko domāšanu un stresa noturību.

Vasarā jaunieši iesaistījās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes izziņotajā  akcijā “Vasara – lielisks laiks Latvijas pieredzēšanai”, kurā jaunieši varēja doties iepazīt Latvijas dabas un kultūras mantojumu un ar pieredzēto dalīties ar saviem klases biedriem un draugiem.

2020.gada 17.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienu, notika tiešsaistes saruna ar bijušo Latvijas Valsts prezidentu Valdi Zatleru par piederības sajūtu savai zemei un valstij, un kāda ir jaunās paaudzes iesaiste brīvas un neatkarīgas Latvijas valsts nākotnes veidošanā. Saruna atrodama šeit

2021.gada 6.maijā projektā iesaistīto skolu jauniešiem un pedagogiem bija iespēja tiešsaistē tikties ar leģendārā ansambļa “Čikāgas piecīši” dalībniekiem – Loriju Vudu- Cinkusu un Armandu Birkenu. Dalībnieki runāja par Dziesmotās Revolūcijas laiku, uzzināja par latviešu dzīvi trimdā un par to, kā saglabāt latvietību dzīvojot svešumā. Kā arī uzzināja par ansambļa “Čikāgas piecīši” nozīmīgākajiem notikumiem un kopīgi izdziedāja populārākās dziesmas. Tikšanās atrodama šeit.

2020./2021.mācību gadā tiešsaistē notika dažādas nodarbības jauniešiem par personības un līderības prasmju pilnveidi attālināto mācību laikā, jauniešu pašu veidotas un organizētas tiešsaistes domnīcas vienaudžiem no citām izglītības iestādēm par Latvijā un Eiropā aktuālajām tēmām un sarunas ar dažādu jomu ekspertiem.

Projektā iesaistīto skolu rīkotās domnīcas:

  • gada 20.novembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā – tēma “Ekonomika, kas kalpo cilvēkam”.
  • gada 27.novembrī Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā - tēma “Vienlīdzība un godīgums”.
  • gada 4.decembrī Balvu Valsts ģimnāzijā- tēma "Vides ilgtspēja un ar to saistītie izaicinājumi".
  • gada 11.decembrī Liepājas Raiņa 6.vidusskolā- tēma "Identitātes maiņa mūsdienu sabiedrībā".
  • gada 12.martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā – tēma “Datu drošība”.
  • gada 26.martā Kandavas reģionālajā vidusskolā – tēma "Sociālais taisnīgums un vienlīdzība".
  • gada 9.aprīlī Alūksnes Valsts ģimnāzijā – tēma "Vides problēmas un klimata krīze".
  • gada 23.aprīlī Tukuma Raiņa ģimnāzija – tēma "Cilvēktiesības un pamatbrīvības".
  • gada 21.maijā Cēsu Pilsētas vidusskolā – tēma “Digitālā pārveide".
  • gada 4.jūnijā Babītes vidusskolā – tēma "Sociālā drošība jauniešu vidē".