Daces Melbārdes mājaslapa

Pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas īpašā konferencē tiks atklāta “Nākotnes līderu akadēmija”

2020. gada 9. februāris ,

No š.g.7.-9.februārīm Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pēc Eiropas Parlamenta (EP) deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu  “Vitae” un biedrību  “Zinis” notiks Latvijas jauniešu līderības veicināšanai veltīta konference “Jauniešu līderība digitālajā laikmetā”, ar šo uzsākot pilotprojektu “Nākotnes līderu akadēmijai”.  Konferencē un tās ietvaros organizētajā domnīcā un darba grupās piedalīsies 60 jaunieši no dažādām Latvijas skolām – Alūksnes, Babītes, Balviem, Brocēniem, Cēsīm, Jelgavas, Liepājas, Tukuma un Rīgas.

Konferenci 7.februārī plkst.13.40 atklās EP deputāte un  EP Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece D. Melbārde un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. D.Melbārde konferences uzdevumu skaidro: “[statistikas dati/Eirobarametrs rāda, ka] jaunieši visvairāk apzinās globālo jautājumu ietekmi uz Latvijas [un Eiropas Savienības]  turpmāko attīstību, tādēļ liels prieks, ka jaunieši [pirms konferences notikušajās darba grupās] paši izvēlējušies  un sagatavojuši tēmas, par kurām diskutēt gaidāmajā konferencē, minot dažas no tām – mākslīgā intelekta nozīme un tehnoloģiju attīstība, starptautiskā drošība, klimata draudi/pārmaiņas un vides ilgtspēja un citas, kas [nereti cilvēku ikdienas rūpēs] šķiet tālas un ar Latviju nesaistītas. Attīstot līdera spējas, piemēram, kritiski domāt, pamatoti paust savu viedokli, vienlaikus uzklausīt citus un darboties plašas sabiedrības interesēs, Latvijas jaunieši kļūst par spēcīgiem viedokļu līderiem”.

60 jaunieši un to skolotāji darbu uzsāks jau 7.februārī plkst.11.30, kopā ar pieredzējušiem pasniedzējiem gatavojoties konferencei, lai līdzvērtīgi diskutētu ar konferences dalībniekiem – “Draugiem Group” runasvīru Jāni Palkavnieku, jauniešu līderības pētnieci Ilzi Salenieci, kā arī , jauniešu līderības prasmju attīstības programmu ekspertu, “FranklinCovey Education” Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionālais direktoru Marselu Koningu (Marcel Koning) un citiem.

Marsels Konings uzsver, ka “domājot par izglītību, grūtākā lieta ir palielināt jauniešu personisko līderību un samazināt pedagogu vēlmi uzņemties atbildību par visu un kontrolēt. Tas prasa mainīt domāšanu, pieņemot, ka pedagoga galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu skolēniem, lai tie iemācītos vadīt paši sevi un savu dzīvi”.

8. februārī jaunieši turpinās darbu domnīcā “Dezinformācija un informācijas telpas drošība” Juglas vidusskolas telpās Latvijas Drošāka interneta centra vadītājas Maijas Katkovskas un medijpratības ekspertes Klintas Ločmeles vadībā, savukārt vakarā tiksies ar mūziķiem Jāni Šipkēvicu un Miķeli Putniņu.

Aktīvi iesaistoties skolēnu prasmju attīstībā, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere norāda, ka “gan skolās, gan sabiedrībā kopumā vārds ,,līderis'' kļūdaini tiek asociēts tikai ar vārdiem ,,vadītājs”  un “vadonis''. Šī asociācija ir jāmaina, mācot par daudzveidīgām ,,līdera'' lomām, funkcijām un rakstura īpašībām, kuras ir izkopjamas. Brocēnu vidusskolas skolēni Leandra Spriesle, Klāvs Zakevics un Ādams Maks tam piekrīt, papildinot, ka konferencē vēlas attīstīt līderības prasmes, lai veiksmīgāk sastrādātos komandās, uzņemtos atbildību un attīstītu spēju motivēt līdzcilvēkus.

9. februārī konferences noslēgumā jaunieši kopā ar institūta “Vitae” ekspertiem apgūs projektu rakstīšanas pamatus un uzsāks darbu pie nākamā projekta sagatavošanas. Konferencē piedalīsies jaunieši no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Babītes vidusskolas, Cēsu pilsētas vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas,  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Balvu valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Brocēnu vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas.

Konference ir daļa no plašāka “Nākotnes līderu akadēmijas” cikla, kas turpināsies vairākās domnīcās dažādās Latvijas skolās, jauniešu vasaras nometnē, jauniešu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucienā uz Eiropas Parlamentu Briselē un izglītojošu aktivitāšu īstenošanā jauniešiem par Eiropas aktuālajiem jautājumiem.

Preses pārstāvji ir aicināti satikt jauniešus un konferences viesus (sazinoties ar Lindu Bērziņu, tel.29449919, linda.berzina@europarl.europa.eu)

 

Konferences programma:

7.februāris

Norises vieta: Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) kore, 11.stāvs, Mūkusalas iela 3, Rīga, Darba valoda – latviešu un angļu (sinhronais tulkojums)

10.00 – 11.30          Dalībnieku ierašanās un reģistrācija (1.stāvs), iespēja iepazīt LNB ekspozīcijas

11.30 – 11.50          Neformālā tikšanās ar skolu komandām (LNB kore)

11.50 – 12.30          Neformālās izglītības aktivitātes skolu komandām

12.30 – 13.00          Darbs 7 grupās par konferences tēmām (L.Loce, V.Brakovska, A.Dreimanis, U.Dūmiņš)

13.45 – 17.30          Konferences atklāšana, sekojot diskusijām un grupu darbam:

  • Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte
  • Uldis Dūmiņš, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētājs
  • Marsels Konings, “FranklinCovey Education” Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionālais direktors
  • Jānis Palkavnieks, uzņēmuma “Draugiem Group” runasvīrs
  • Ilze Saleniece, jauniešu līderības pētniece

8.februāris

Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga

Jauniešu domnīca “Dezinformācija un informācijas telpas drošība”

10.30 – 12.00          Darbs grupās par interneta drošības un medijpratības jautājumiem:

  • Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja
  • Klinta Ločmele, medijpratības eksperte, Latvijas Universitātes lektore

12.00 – 14.00          Darbs grupās – 1.sesija

15.00 – 18.30          Darbs grupās – 2.sesija

18.30 – 19.00          Aktivitāte “Vakara pasaciņa”

20.00 – 22.00          Tikšanās sarunās un mūzikā ar Jāni Šipkēvicu (junioru), un Miķeli Putniņu

22.00 – 22.30          Dienas noslēguma aplis

9.februāris

Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64, Rīga

9.30 – 12.00            Projektu rakstīšanas pamati, vasaras foruma saturiskā izstrāde

12.00 – 13.00          Projekta atklāšanas konferences un jauniešu domnīcas apkopojums, turpmākās darbības plānošana