Daces Melbārdes mājaslapa

Noslēdzies semināru cikls par kultūras pakalpojumu veidošanu digitālā vidē

2020. gada 22. maijs , Lana Kazlauskiene

Piektdien, 22. maijā, noslēdzas kultūras darbinieku tiešsaistes mācību semināru cikls, kura laikā ap 450 dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas par tiešsaistes komunikāciju un kultūras pakalpojumu veidošanu digitālā vidē. Pasākumu, reaģējot uz Covid–19 pandēmijas sekām kultūras nozarē, iniciēja Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde. Bezmaksas dalību semināros nodrošināja sadarbības partneris Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC). Seminārus atbalstīja Kultūras ministrija.

Semināru cikls “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos” norisinājās no 11. līdz 22. maijam sociālajā mācību tīklā “Human” (Cilvekam.lv) un tiešsaistes platformā Zoom. Dalībnieki – kultūras centru, bibliotēku, muzeju, kultūrizglītības iestāžu un koncertzāļu darbinieki, pasākumu producenti, amatiermākslas kolektīvu vadītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji Latvijā un diasporas mītnēs zemēs Itālijā, Īrijā, Vācijā un Francijā – tikās gan vebināros, gan regulāri pildīja praktiskus uzdevumus individuāli un izstrādāja radošas idejas komandās. 

Pasākuma gaitā kultūras darbinieki tika informēti par Eiropas Parlamenta un Komisijas darbību un prioritātēm Eiropas kultūras telpā krīzes laikā, kultūras līderību un sadarbību kā iespēju grūtību pārvarēšanai. Dalībnieki guva ieskatu e-kultūras konceptā, iepazinās ar kultūras e-pakalpojumu un digitālo resursu groza #Ēkultūra veiksmīgākajiem piemēriem. Vebināros interaktīvā gaisotnē tika izzinātas tādas tēmas kā emociju, atvērtības un neverbālās komunikācijas iesaiste digitālā vidē, apskatīti “spēļošanās principi”, radošuma loma projektu veidošanā digitālajā vidē un tehnoloģiju iespējas. Kultūras darbinieki mācījās izprast savu auditoriju digitālā vidē un apzināties savus mērķus, aplūkoja līderības un sadarbības empātijas tematiku, kā arī ieklausījās aktuālajā tēmā par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vidē. Mācību ietvaros dalībnieki radīja kultūras aktivitāšu idejas, kuras var realizēt tiešsaistē.

Zināšanās un pieredzē dalījās Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, Kultūras ministrijas (KM) valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš, KM Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere, neformālās izglītības trenere, organizāciju un personāla psiholoģe Lauma Žubule, “Human” dibinātājs un emocionālās inteliģences treneris Zuarguss Zarmass un digitālās mācīšanās speciāliste, pasniedzēja Edīte Sarva.

Dace Melbārde uzsver, ka kultūra piesātinātajā informācijas telpā ir orientieris, kas palīdz ieraudzīt būtisko un rosina pozitīvas pārmaiņas. “Kultūras līderība un pašizaugsme ir nepieciešama, lai palīdzētu kultūras darbiniekiem adaptēties laikmeta pārmaiņām. Mums kopā jānotic saviem spēkiem un jārod risinājumi, lai pašreizējo situāciju pārvērstu iespēju laikā – tādā, kurā rodas jaunas idejas un formas, kā ar kultūras palīdzību mums šajos apstākļos vislabāk kalpot sabiedrības vajadzībām. Tāpēc novēlu, lai semināru dalībnieku radītās idejas uzrunā un iedvesmo mūs visus,” saka D. Melbārde.

 “Ir liels gandarījums par kopīgi paveikto! Seminārs ir apliecinājums tam, ka kultūras darbinieki ir apņēmības pilni izglītoties un ir radošu ideju pārpilni. Ļoti vērtīgs šī semināra ieguvums ir iespēja satikties dažādu kultūras jomu pārstāvjiem un apgūt digitālās pasaules priekšrocības. Tāpēc varam sagaidīt, ka jau tuvākajā nākotnē daudzviet Latvijā īstenosies saturā un formā daudzveidīgas iniciatīvas gan kultūras nozarē, gan starpnozarēs,” teic Signe Pujāte.

“Cilvēciskums ne tikai tiešsaistē, bet mūsu dzīvē ir ļoti ir vajadzīgs visiem,” uzsver Zuarguss Zarmass. “Milzīgs prieks par kultūras cilvēkiem, kuri šajās "Human" mācībās piedalījās no sirds, un tā rezultātā mēs redzam, ka notiek kopējā satuvināšanās, savstarpējais atbalsts, daudzie šajās mācībās tapušie projekti kultūrā Latvijai un noslēguma vebinārs ar visiem dalībniekiem ziedu vainagos. Cilvēciskums tiešsaistē ir prasme, ko mēs visi patiešām varam attīstīt.”

Vairāki dalībnieki atzina, ka semināri pārbaudījuši katra emocionālo elastību un spēju pielāgoties jauniem “spēles noteikumiem” – apgūt digitālos saziņas rīkus, komunicēt un sadarboties tiešsaistē. Tā bijusi arī lieliska iespēja kaut attālināti būt kopā ar savas nozares cilvēkiem. “Pēc ļoti dīvainās un ilgās pašizolācijas, kuras laikā tiešām jutos izsista no sliedēm vai uzlikta uz rezerves sliedēm nezināmā stacijā uz nezināmu laiku, atkal ir iedvesma un pilna galva ideju, kā organizēt darbu jau tuvākajā laikā gan Itālijas latviešu korim "Saule", gan Milānas un Boloņas latviešu skolām,” saka diriģente, pedagoģe Ilze Atardo no Pinerolo Itālijā.