Daces Melbārdes mājaslapa

ES un dalībvalstu uzdevums ir izveidot augstas kvalitātes un konkurētspējīgus izglītības ietvarus

2022. gada 19. maijs ,
Eiropas Parlamenta plenārsēde Briselē šorīt tika iesākta ar debatēm par Eiropas izglītības telpu (EIT).

Paši pirmie konkrētie soļi EIT izveidē ir sperti, Komisijai nākot klajā ar trim Padomes ieteikumiem — mikrodiplomi, individuāli mācību konti un apmācība ilgtspējīgas vides veicināšanai.

Atklājot debates, es kā EP Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece izklāstīju komitejas nostāju, norādot, ka Eiropas Savienības un dalībvalstu uzdevums ir izveidot augstas kvalitātes un konkurētspējīgus izglītības ietvarus, kuri ir patiesi pieejami ikvienam. Mikrodiplomi un citas jau izziņotās iniciatīvas ir veiksmīgs sākums, tomēr ir daudz darāmā, lai iedibinātu īstenu un visaptverošu Eiropas izglītības telpu līdz 2025. gadam.

EP vārdā es tai skaitā Komisijai, kuru šorīt pārstāvēja komisārs Didjē Reinders, uzdevu kopumā septiņus jautājumus, tostarp, kā tiks nodrošināts, ka attiecīgie Padomes ieteikumi un citas iniciatīvas kopīgi veido skaidri redzamu un saskanīgu Eiropas izglītības telpu.