Daces Melbārdes mājaslapa

Daci Melbārdi ievēl par priekšsēdētāja vietnieci īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju Eiropas Savienībā

2020. gada 26. oktobris ,

2020.gada 26.oktobrī Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Dace Melbārde tika ievēlēta par EP īpašās komitejas priekšsēdētāja vietnieci attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā (ES), tostarp par dezinformāciju (Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation – INGE).

“Cīņā pret dezinformāciju un citiem hibrīdajiem draudiem ļoti būtiska ir visas sabiedrības iesaiste. Tāpēc nepieciešama visaptveroša pieeja Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, kas aptver dažādas nozares. Mani mērķi šajā īpašajā komitejā ir panākt, lai “maigās varas” instrumenti, kā mediji, izglītība, vēsture, kultūra un darbs ar jaunatni ir prioritāri sabiedrības noturības stiprināšanā, un lai interneta platformām ir skaidri definēti pienākumi un atbildība cīņā pret dezinformāciju,” par sava darba prioritātēm šajā komitejā uzsvēra D.Melbārde, kas ir arī ēnu ziņotāja īpašajā komitejā.

Iecerēts, ka šī EP īpašā komiteja pievērsīsies tādiem ES izaicinājumiem, kā ciešākas koordinācijas spēcināšana ES līmenī, sociālo mediju un citu interneta platformu atbildības un pienākumu pret lietotājiem noteikšana, slēgto saziņas grupu (closed messaging groups) radīto risku novēršana, naida runas ierobežošana sociālajos medijos un dezinformācijas monitoringa stiprināšana.

Tāpat komiteja caurskatīs un veiks ekspertīzi līdzšinējam ES regulējumam un īstenotajiem pretpasākumiem, lai mazinātu darbības, kas vērstas uz demokrātisku procesu sistemātisku graušanu no trešajām valstīm. Tostarp, stiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, vērtējot politisko partiju regulējumu, trešo valstu investīcijas kritiskajā infrastruktūrā un citu hibrīdo apdraudējumu mazināšanas iespējas.

Dace Melbārde ir arī Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece.