Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde: palielinātais budžets “Radošajai Eiropai” ir pozitīvs signāls māksliniekiem un kultūras nozarei

2020. gada 11. novembris ,
2020. gada 10. novembrī Eiropas Parlaments (EP) pēc vairāku nedēļu intensīvām sarunām ar Padomes prezidentūru vienojās par nākamā perioda Daudzgadu finanšu ietvaru 2021. – 2027. gadam attiecībā uz 16 miljardu eiro pārdali.

Daļa no pārdalītās summas tiks novirzīta Eiropas Savienības (ES) vienīgās kultūras programmas “Radošā Eiropa” budžeta palielināšanai līdz 2,2 miljardiem eiro. Eiropas Parlamenta deputāte un Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece Dace Melbārde ir gandarīta par iznākumu budžeta sarunās. 

“Šī ir veiksmīga nedēļa Eiropas radošo profesiju pārstāvjiem. Eiropas Parlaments un it īpaši Kultūras un izglītības komiteja ir ilgstoši prasījusi nodrošināt atbilstošu programmas “Radošā Eiropa” budžetu. Kopš Covid-19 pandēmijas krīzes sākuma nepieciešamība pēc atbalsta kultūrai pieaug vēl vairāk. Lai arī programmas budžets nav ticis palielināts tādā apmērā, kā to prasīja Kultūras komiteja, tomēr vakar panāktais pieaugums par aptuveni 50 procentiem, ja salīdzina ar esošo programmas budžetu, ir labs sasniegums un vairāk nekā daudzi cerēja vēl pirms neilga laika,” tā D. Melbārde un turpina. “Ar šiem papildu līdzekļiem būs iespējams īstenot vēl vairāk radošos projektus Eiropas Savienības dalībvalstīs, tādējādi dodot papildu stimulu kultūras nozarei atgūties pēc krīzes. Finansējums kultūrai ir tālredzīga investīcija ar teicamu sociālo un ekonomisko pienesumu un palīdz bruģēt ceļu zaļas un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.”

Vienošanās par budžetu starp EP un Padomi arī paredz, ka programmai Erasmus+ piešķirs papildu līdzekļus viena gada budžeta apjomā, kā arī netiks pārtraukta pētniecības finansējuma palielināšana programmas “Apvārsnis” ietvaros.

Šonedēļ panāktais kompromiss par ES nākotnes budžetu ir politiska vienošanās. ES daudzgadu budžets un atveseļošanās pakotne būs formāli jāapstiprina gan Padomei, gan EP.