Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde: Jaunais Eiropas Bauhaus: no idejas līdz īstenošanai

2021. gada 29. maijs , Delfi.lv
Dace Melbārde: Jaunais Eiropas Bauhaus: no idejas līdz īstenošanai
Foto: LETA

Pagājušā gada rudenī, uzrunājot Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena nāca klājā ar iniciatīvu uzsākt Jaunā Eiropas Bauhaus izstrādi. Jaunā Eiropas Bauhaus nolūks ir savienot Eiropas zaļo kursu ar kultūras pieredzi un ar cilvēka ikdienu, ar to kā un kādā vidē mēs ikdienā dzīvojam.

 

Citiem vārdiem sakot, Jauno Eiropas Bauhaus varētu raksturot arī kā kvalitatīvas dzīves (telpas) dizainēšanas kustību, kurā savijas trīs galvenās dimensijas: ilgtspēja un harmonija ar dabu, estētika, kā arī pieejamība, iekļautība un piederība.

Jaunā Eiropas Bauhaus filozofija

Kāpēc Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva ir nozīmīga un kāpēc par to runājam patlaban? Covid-19 pandēmija ir uzskatāmi parādījusi, kā cilvēku kopā dzīvošanas pieredzi ietekmē dažādi aspekti, piemēram, dzīves telpa, tās dizains un izvēlētie materiāli, atrašanās vieta ietekmē piederības sajūtu, motivāciju, pašsajūtu, darba produktivitāti, kā arī cilvēku savstarpējās attiecības un rīcības.

Jaunais Eiropas Bauhaus iedvesmu smeļ mākslas virzienā, kas pirms 100 gadiem izveidojās Vācijā. Šis mākslas virziens kļuva ievērojams ar to, ka ne tikai nojauca robežas starp dažādiem mākslas virzieniem (veidiem), bet arī nojauca robežas starp masu produktu ražošanu un mākslu, aicināja izmantot dizainu un piešķirt estētisku vērtību arī ikdienā lietojamām lietām. Vēsturiskais Bauhaus ir būtiski ietekmējis modernā dizaina, arhitektūras, mākslas un mākslas izglītības turpmāko attīstību.

Vārdu "Bauhaus" burtiski iztulkot latviešu valodā ar tam piešķirto jēgu ir grūti. Tēlaini runājot, mēs Bauhaus koncepciju varam skaidrot kā aicinājumu būvēt, veidot mūsu mājas – mājas, kuras vēlamies iekārtot gan funkcionāli ērti, gan estētiski patīkami, gan arī resursu ziņā ekonomiski un gudri.

Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva tiek piedāvāta kā viena no atbildēm mūsu kopīgo māju - Eiropas, izdzīvošanai un atjaunošanai pēcpandēmijas pasaulē. Vides piesārņojums un klimata pārmaiņas rada līdz šim vēl nepieredzētus draudus, ko katrs individuāli un pat atsevišķas ES dalībvalstis nevar atrisināt vienas pašas. Tāpēc Jaunais Eiropas Bauhaus ir uzskatāms arī par sadarbības un partnerības projektu, kurā apvienot spēkus pret kopīgiem apdraudējumiem, kas tuvākajās desmitgadēs var ietekmēt eiropiešu dzīves kvalitāti un kopā dzīvošanas veidus un kultūru.

Tādējādi jautājumi, par kuriem Jaunais Eiropas Bauhaus aicina domāt un diskutēt ir, piemēram, šādi: Kas ir ideāla, mūsu laikmetam piemērota būve? Kā veidot mūsu apdzīvotās vietas skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas? Kādus videi draudzīgus materiālus mēs varētu izmantot, veidojot mūsu dzīves telpu? Kā kopumā mums organizēt dzīvi savās apkaimēs, uzņemoties kopīgu atbildību un līdzdarbojoties mūsu kopīgās dzīves telpas kvalitātes uzturēšanai?

Jauno Eiropas Bauhaus var īstenot vairākos līmeņos, bet jo īpaši būtisks ir lokālais līmenis - vistuvāk cilvēkam un viņa dzīves un darba vietai. Tādejādi tas ir aicinājums katram aktīvi darboties savā kopienā un savā apkaimē. Vienlaikus svarīga ir starpnozaru un starpsektoru sadarbība - aicinājums veidot partnerības starp māksliniekiem, arhitektiem, dizaineriem, klimatologiem, vides zinātniekiem un būvniekiem, inženieriem un teritoriju plānotājiem.

Jaunā Eiropas Bauhaus ieviešana

Vēsturiskā Bauhaus kustība 20. gadsimta sākumā Eiropā izauga no pilsoniskās sabiedrības. Manuprāt, Jaunā Eiropas Bauhaus lielākais izaicinājums ir iedzīvināt šo iniciatīvu kā patiesu līdzdalības, koprades procesu, kurā aktīvi piedalās visdažādākā vecuma un sociālo grupu Eiropas iedzīvotāji. Jaunais Eiropas Bauhaus nedrīkst kļūt par formālu un tukšu ķeksīti Briseles birokrātu atskaitēs.

Šobrīd mēs esam Jaunā Eiropas Bauhaus dizainēšanas posmā, kas ilgs līdz šā gada vasarai. Ikvienam, kam ir ko teikt un kam ir idejas vai pārdomas, ar kurām dalīties, ir iespēja ieiet Jaunā Eiropas Bauhaus mājas lapā (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en) un elektroniski iesniegt savus priekšlikumus, dalīties savā pieredzē, vai komentēt un papildināt jau kāda cita cilvēka pievienotās idejas. Tāpat ir iespēja pievienot arī kritisku analīzi un novērojumus par šķēršļiem, kas varētu traucē veidot kvalitatīvu dzīves telpu.

Jau šā gada rudenī ES dalībvalstis saņems uzaicinājumu pieteikt Jaunā Eiropas Bauhaus pilotprojektus. Jāatzīmē, ka ir atsevišķas ES dalībvalstis, kas izstrādā pat savu Eiropas Bauhaus nacionālo programmu. Šajā virzienā ir iespējams domāt un darboties arī Latvijai. Latvijai, tāpat kā citām ES dalībvalstīm, ir iespēja radoši meklēt un piedāvāt savas Jaunā Eiropas Bauhaus īstenošanas formas, kas vislabāk sasaucās ar vietējām vajadzībām.

Kāpēc tas ir aktuāli arī Latvijai un tās iedzīvotājiem? Minēšu tikai dažus argumentus:

  1. Noslēdzas administratīvi teritoriāla reforma. Mans ieteikums jaunajām pašvaldībām ir izmantot Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu gan kā praktisku instrumentu ēku energoefektivitāte programmas veidošanai, gan kopienas veidošanā, iesaistot vietējos iedzīvotājus sarunā par to, kādu dzīves telpu turpmākajos gados (vidējā un ilgtermiņā) mēs kopā veidosim;
  2. Ņemot vērā, ka šobrīd tiek veidoti vidējā termiņa finanšu ietvari, ir stratēģiski tālredzīgi valsts un pašvaldību līmenī Jaunā Eiropas Bauhaus koncepciju integrēt Eiropas fondu ieguldīšanas programmās, kas saistās ar zaļo kursu un reģionālo attīstību nākamo septiņu gadu perspektīvā. Tāpat ne mazāk svarīgi ir Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvu iekļaut jaunajās ES izglītības, zinātnes un inovācijas attīstības programmās;
  3. Esmu pārliecināta, ka Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīvai ir liela pievienotā vērtība tām Latvijas pašvaldībām, kas kandidē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu un šovasar piedalīsies atlases pirmajā kārtā.

Jaunā Eiropas Bauhaus darbības un iespēju diapazons ir gana plašs. Lai Latvija veiksmīgi iekļautos šajā kustībā, paši pirmie soļi ir izveidot starp dažādām nozarēm un sektoriem pastāvīgu dialoga un sadarbības platformu. Ceru, ka tuvāko gadu laikā arī Latvijā dabā ieraudzīsim, pielietosim un pieredzēsim daudzveidīgus Jaunā Eiropas Bauhaus piemērus.

Nobeiguma vietā

Vēsturiski 20. gadsimta sākumā Bauhaus bija revolucionāra mākslas kustība, kas vēlējās apvienot skaistumu ar funkcionalitāti. Jauno Eiropas Bauhaus var īstenot vairākos līmeņos. Vienlaikus tas ir arī aicinājums katram aktīvi darboties sava kopienā un savā apkaimē. Vai jaunā Eiropas Bauhaus ideja atdzims 21. gadsimta Eiropas Savienības pilsētplānošanā un ne tikai, to tuvākajā laikā uzrādīs atsaucība, griba un darbi: politiskā griba no Eiropas Savienības institūciju puses sniegt reālu atbalstu šīs iniciatīvas īstenošanai, kam sekotu atsaucība un darbi no ES dalībvalstu pilsoniskajām sabiedrībām, pilsētu un novadu vietējām kopienām.