Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde: Izejot no krīzes, kultūrtūrismam ir ievērojams izaugsmes un darbvietu radīšanas potenciāls Eiropas Savienībā

2020. gada 27. oktobris ,

Šodien, 2020. gada 27. oktobrī, Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja pieņēma deputātes Dace Melbārdes gatavoto atzinumu par ilgtspējīga tūrisma stratēģijas izstrādi Eiropas Savienībā.

D. Melbārde, kura ir arī Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece, vērš uzmanību uz nepieciešamību panākt līdzsvaru starp ekonomiskajām, sociālajām, kultūras un vides vajadzībām, lai visaptveroši nodrošinātu ES tūrisma noturīgumu ilgtermiņā.

“Kultūrtūrismam ir ievērojams izaugsmes un darbvietu radīšanas potenciāls Eiropas Savienībā, jo jau četri no desmit tūristiem izvēlas savu galamērķi atkarībā no tā kultūras piedāvājuma. Turklāt kultūras mantojuma objektu pastāvēšana mudina cilvēkus ceļot un iegūt plašāku informāciju par dažādām sabiedrībām un kultūrām. Ilgtspējīga tūrisma popularizēšanai ir jābūt īpaši aktuālai starp jaunajām paaudzēm. Jau tagad trīs no četriem respondentiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem piekrīt, ka kultūras mantojuma klātbūtne var ietekmēt viņu brīvdienu galamērķa izvēli. Es aicinu Eiropas Komisiju rast veidus, kā labāk iesaistīt jauniešus no sociāli nelabvēlīgas vides, no dalībvalstu lauku un attāliem reģioniem, kā arī no dalībvalstīm, kurām nav labu dzelzceļa savienojumu ar citām Eiropas Savienības valstīm,” pauž D.Melbārde.

D. Melbārde savā atzinumā pauž arī bažas par slikti pārvaldīta tūrisma un nekontrolētas attīstības ietekmi uz kultūras mantojuma vietām ES, tādējādi aicina Eiropas Komisiju rosināt konkrētus pasākumus kultūras saglabāšanai un aizsardzībai, ņemot vērā minētos cilvēku radītos apdraudējumus. Tomēr vidējā termiņā liels izaicinājums ir kultūras tūrisma atdzīvināšana.

“Covid-19 un saistītie ceļošanas ierobežojumi ir nesuši savas pārmaiņas un kultūras tūrisms ir bijis viens no lielākajiem cietējiem. Tomēr, Eiropai atgūstoties no krīzes, šī ir arī iespēja veicināt tādu tūrismu, kurš nes ekonomisko un sociālo labumu visām iesaistītajām pusēm. Eiropas iniciatīvām var būt svarīga nozīme, veicinot ceļošanu uz mazāk pazīstamiem un mazāk populāriem galamērķiem un lauku apvidiem, kā arī ceļošanu zemas intensitātes sezonā, lai veicinātu tūrisma ilgtspēju un pieejamību, jo īpaši personām ar invaliditāti,” pauž D. Melbārde.