Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde: Eiropas Savienībai ir jāatvēl lielāki līdzekļi augsto tehnoloģiju attīstībai

2022. gada 6. aprīlis ,

Eiropas Parlamentam šodien pieņemot Datu pārvaldības aktu ir sperts nozīmīgs solis, lai mazinātu bažas par datu drošību un veicinātu to apriti, uzskata Dace Melbārde, kura bija viena no atbildīgajām deputātēm par šīs regulas virzību.

Līdz ar šodienas balsojumu Eiropas Parlaments formāli nostiprina iepriekš panākto vienošanos ar Padomi un Komisiju, kas tostarp ietver arī D. Melbārdes iestrādes. Pirms balsojuma notikušajās debatēs, deputāte teica: “Spēcīgs un harmonizēts tiesiskais ietvars datu pārvaldībai ir svarīgs solis, lai mazinātu pastāvošās bažas par datu drošību un pavērtu plašākas iespējas datu izmantošanai Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs arī dotu papildus pienesumu valstu ekonomikām. Analoģija par datiem kā 21. gadsimta naftu saglabājas aktuāla. Eiropas Savienībai ir arī jānodrošina, ka inovācija balstās uz caurskatāmi iegūtiem un labas kvalitātes datiem.”

D. Melbārdes taustāmais pienesums regulai tostarp ietver konkrētas atsauces uz mazo valstu un uzņēmumu specifiku. Piemēram, ieceļot ekspertus Eiropas Datu inovācijas kolēģijā, Komisijai būs jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars starp tās ekspertiem, lai tādējādi arī mazo un jauno valstu speciālisti tiktu taisnīgi pārstāvēti. Tekstā un tā konkrētajos pantos arīdzan caurvijas atsauces un nepieciešamību īpašu uzmanību pievērst mazajiem un vidējiem (MVU) uzņēmumiem.

Vienlaikus D. Melbārde plenārsēdē norādīja, ka Eiropai vajag turpināt uzturēt atvērtību arī digitālajā laikmetā:  “Eiropas Savienība nedrīkst celt ap sevi cietoksni, netieši radot jaunas barjeras digitalizācijai un datu apritei ar pārējo pasauli. Tieši starptautiska sadarbība ir bijusi šī reģiona vēsturiskā veiksmes formula, un šādai pieejai ir jāturpinās, arī veicinot digitālo ekonomiku.”

Deputāte uzsver, ka papildus regulējuma izveidei, Eiropai ir jāinvestē arī augsto tehnoloģiju, tai skaitā mākslīgā intelekta attīstībā: “Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāvirza vairāk finanšu un arī citu resursu jaunu tehnoloģiju attīstībai un pielietošanai. Eiropas Savienībā izteikti trūkst kā privātās, tā publiskās investīcijas mākslīgajā intelektā un citās augsto tehnoloģiju jomās. Ja vēlamies būt digitālā laikmeta priekšplānā, papildus tiesiskajiem aktiem ir vajadzīga arī apņēmīga rīcība, tajā skaitā attiecībā uz finansējuma nodrošināšanu.”