Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde: Dezinformācijas kampaņu mērķis ir vājināt demokrātisko procesu un iedzīvotāju uzticēšanos

2020. gada 25. novembris ,

Eiropas Parlamentā (EP) Briselē, 2020. gada 25. novembrī, notika balsojums par rezolūciju, kas stiprina mediju brīvību, tostarp žurnālistu aizsardzību Eiropā, vienlaikus nosodot naida runas un dezinformācijas izplatību, kas rada apdraudējumu vārda brīvībai, demokrātiskajam diskursam, mediju neatkarībai un sabiedrības veselībai.

Eiropas Parlamenta deputāte un Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece Dace Melbārde, komentējot balsojumu par šo rezolūciju, uzsver, ka Eiropas Savienībā (ES) nepieciešams tiesiskais regulējums un rīcībpolitikas satvars, kas aizsargātu žurnālistus un mediju darbiniekus pret vardarbību, draudiem, iebiedēšanu un nepamatotām tiesvedībām. Tāpat rezolūcijā EP aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju sniegt finansiālu atbalstu medijiem, tostarp ES līmenī izveidojot pastāvīgu fondu ziņu mediju un žurnālistu atbalstam un pieņemot vērienīgu rīcības plānu. “Diemžēl dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vērojama mediju ietekmēšana, naida runas un dezinformācijas krass pieaugums, kas kalpo par līdzekli demokrātisko procesu nonivelēšanai un varas iegūšanai. Cīņa pret mediju pārņemšanu politisko spēku kontrolē, naida runu un dezinformāciju ne tikai ir svarīga cilvēktiesību jomā, bet ir arī būtisks faktors tiesiskuma un demokrātijas aizsardzībā visā Eiropas Savienībā,” uzsver D. Melbārde.

Dace Melbārde, kas ir arī priekšsēdētāja vietniece EP īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju ES,* uzsver, ka: “Visā pasaulē turpina izplatīties dažādu veidu maldinoša informācija un dezinformācija, kā arī citādas manipulācijas ar informāciju par, piemēram, Covid-19 pandēmiju, kas var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības drošību, veselību un efektīvu krīzes pārvarēšanu. Turklāt šo dezinformācijas kampaņu mērķis ir vājināt demokrātisko procesu un iedzīvotāju uzticēšanos dalībvalstu demokrātiskajām institūcijām. Tāpat Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāveic papildu pasākumi, lai novērstu, nosodītu un apkarotu naida runas un vardarbības izplatīšanos bezsaistē un tiešsaistē. Aicinu tiešsaistes platformas un tiesībaizsardzības iestādes vairāk sadarboties, lai iedarbīgi vērstos pret naidu vai vardarbību uzkurinošu ziņu izplatīšanos.”

* Eiropas Parlamenta īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp par dezinformāciju (Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation – INGE).