Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde atkārtoti ievēlēta EP Kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdētājas amatā

2022. gada 26. janvāris ,
Dace Melbārde atkārtoti ievēlēta EP Kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdētājas amatā
Foto: J.Deinats

Turpinoties Eiropas Parlamenta (EP) vidustermiņa komiteju vadības vēlēšanu procesam, Dace Melbārde tikusi atkārtoti izvirzīta un ievēlēta EP Kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdētājas amatā.

Kultūras un izglītības komitejā Melbārde turpinās strādāt pie šādām prioritātēm:

  1. Eiropas Savienības atbalsts kultūras un radošajam sektoram, īpaši radošajās profesijās nodarbinātajiem Covid-19 pandēmijas seku pārvarēšanai;
  2. Latvijas pozīcijas nostiprināšana un līdzdalība Eiropas izglītības telpas veidošanā;
  3. mazo valodu un kultūrtelpu saglabāšana digitālajā vidē;
  4. vienotas Eiropas vēsturiskās atmiņas veidošana, īpašu uzmanību veltot Latvijas vēstures sarežģīto lapaspušu skaidrošanai;
  5. jauniešu līderības prasmju attīstība un motivācija līdzdarboties ES iniciatīvās, jo īpaši Eiropas Jaunatnes gada norisēs;
  6. Eiropas mediju atbalsts un žurnālistu drošība.


Eiropas Parlamenta pašreizējā sasaukumā ir pieņemti vairāki Melbārdes izstrādāti ziņojumi, tostarp par Eiropas medijiem digitālajā desmitgadē, ietverot rīcības plānu atveseļošanas un pārkārtošanās atbalstam, kā arī ziņojumu par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas kultūras mantojuma gadu.