Daces Melbārdes mājaslapa

Dace Melbārde aicina lielāku uzmanību pievērst Eiropas mazo valodu aizsardzībai

2020. gada 15. oktobris ,

Eiropas Parlamentā (EP) Briselē, 2020. gada 15. oktobrī,  uzklausīšanas procedūras ietvaros tika diskutēts par iesniegto Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas skar daudzveidību Eiropā (Minority SafePack-miljons). Iniciatīvas autori aicina Eiropas Savienību (ES) pieņemt tiesību aktu kopumu, lai uzlabotu to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, tādējādi stiprinot kultūras un valodu daudzveidību ES.

Savā uzrunā Eiropas Parlamenta deputāte un Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētājas vietniece Dace Melbārde vērsa uzmanību, ka Eiropas lingvistiskā un kultūras daudzveidība ir jāskata plašākā kontekstā. D.Melbārde pauda atbalstu idejai par nepieciešamību ES līmenī pielāgot finansējuma programmas Eiropas lingvistiskās daudzveidības sekmēšanai, vienlaikus norādot, ka īstenojot šādu lingvistiskās daudzveidības saglabāšanas stratēģiju, ir jāuzlūko pasaules valodu un kultūrtelpu karte kopumā, vērtējot katras valodas reālo valodas lietotāju skaitu, tendences lietotāju skaita pieaugumam vai kritumam, kā arī valodas apdraudējuma faktorus un valsts kapacitāti savas kultūras un informācijas telpas stiprināšanā.

“Es gribētu būt pārliecināta, ka lingvistiskās daudzveidības veicināšanas instrumenti līdzvērtīgi atbalstīs arī tās Eiropas oficiālās valodas, kurām ir salīdzinoši mazs lietotāju skaits. Šajā jautājumā ir būtiski apzināties samērīguma principu un vēsturisko kontekstu. Pasaulē latviešu valodu kā dzimto valodu lieto ap 1,3 miljonu cilvēku, un to lietotāju skaitam ir tendence sarukt. Latvijas otras pamatiedzīvotāju grupas — lībiešu valodas lietotāju skaits vēl pēc Otrā pasaules kara bija ap 600 iedzīvotāju. Diemžēl padomju varas laikā šis skaits samazinājās teju līdz valodas iznīcībai, un lībiešu valodā šodien runā tikai ap 30 cilvēku,” savā uzrunā uzsvēra D.Melbārde.

Uzklausīšanas procedūras ietvaros EP komiteju deputātiem bija iespēja izvaicāt Eiropas Komisijas, ES Pamattiesību aģentūras, kā arī pašas iniciatīvas pārstāvjus par deputātiem svarīgiem jautājumiem.